Om Linnéstiftelsen

”Stiftelsen ska stödja lovande forskning och uppmuntra vetenskaplig nyfikenhet och kreativitet.”

Linnéstiftelsen för medicinsk forskning grundades på initiativ av läkare och forskare för att främja förnyelse av medicinsk forskning. Den utgör ett viktigt komplement till andra forskningsfonder som riktar in sig på mer etablerad forskning.

Den medicinska forskningen i Uppsala är framgångsrik, framför allt inom områdena biokemi, cancerforskning, diabetesforskning, hjärt- och kärlsjukdomar samt medicinsk genetik.

Att flera viktiga läkemedel har sitt ursprung i Uppsala är konkreta bevis på att forskningen gett resultat. Några exempel är blod­ersätt­nings­medlet Dextran, Fragmin som förebygger blodpropp, Xalatan mot grön starr och Healon som används vid ögonoperationer.