Linnéstiftelsens stipendiater

Stiftelsen ger bidrag och stipendier till institutioner, forskargrupper och enskilda personer inom den medicinska fakulteten vid Uppsala universitet

2020

Yumeng Mao, klinisk immunologi
Institutionen för immunologi, genetik och patologi

Xingqi Chen, molekylära verktyg
Institutionen för immunologi, genetik och patologi

Anzhelika Vorobyeva, medicinsk strålningsvetenskap
Institutionen för immunologi, genetik och patologi

2014–2019

Inga stipendier delades ut

2013

Robert Bodén, hjärt- och kärlsjukdomar
Institutionen för neurovetenskap

Åsa Hedman, hjärt- och kärlsjukdomar

Dan Chen, biologiska polymerer

2012

Kevin Mani, hjärt- och kärlsjukdomar
Institutionen för kirurgiska vetenskaper

Suomi Kundu, biologiska polymerer
Institutionen för immunologi, genetik och patologi

2011

Kevin Mani, hjärt- och kärlsjukdomar
Institutionen för kirurgiska vetenskaper

Christoffer Tamm, biologiska polymerer
Institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi

2010

Emil Hagström, hjärt- och kärlsjukdomar
Institutionen för kirurgiska vetenskaper

Frida Henningsson Johnson, biologiska polymerer
Institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi

Andrea Hinas, biologiska polymerer
Institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi

2009

Mia Phillipson, hjärt- och kärlsjukdomar
Institutionen för medicinsk cellbiologi

Dariush Mokhtari, biologiska polymerer
Institutionen för medicinsk cellbiologi

2008

Anna Dimberg, hjärt- och kärlsjukdomar
Institutionen för immunologi, genetik och patologi

Johan Stenberg , biologiska polymerer
Institutionen för immunologi, genetik och patologi

2007

Erik Ingelsson, hjärt- och kärlsjukdomar
Institutionen för folkhälso-och vårdvetenskap

Anders Wanhainen, hjärt- och kärlsjukdomar
Institutionen för kirurgiska vetenskaper

Jenny Hallgren Martinsson, biologiska polymerer
Institutionen för immunologi, genetik och patologi

2006

Per Jemth, biologiska polymerer
Institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi

Fredrik Palm, hjärt- och kärlsjukdomar
Institutionen för medicinsk cellbiologi

2005

Pernilla Bjerling, biologiska polymerer
Institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi

Johan Sundström, hjärt- och kärlsjukdomar
Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

2004

Teet Velling, biologiska polymerer
Institutionen för medicinska vetenskaper

Sophia Schedin Weiss, h järt- och kärlsjukdomar
Institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi

2003

Charlotte Olsson, hjärt- och kärlsjukdomar
Institutionen för neurovetenskap

Magnus Molin, biologiska polymerer
Institutionen för immunologi, genetik och patologi

2001

Mats Nilsson, biologiska polymerer
Institutionen för immunologi, genetik och patologi

Pär Gerwins, hjärt och kärlsjukdomar
Institutionen för immunologi, genetik och patologi