Linnéstiftelsens styrelse

Ordinarie ledamöter

Eva Tiensuu Janson, ställföreträdande vicerektor, ordförande

Karin Forsberg Nilsson, dekanus, vice ordförande

Sebastian Barg, professor

Lars Feuk, professor

Anna-Karin Olsson, universitetslektor

Peter Nygren, professor

Stefan James, professor

Suppleanter

Gunnar Pejler, professor

Åsa Johansson, biträdande universitetslektor

Sekreterare och administrativt ansvarig

Annika Bokström, fakultetshandläggare